REKVALIFIKAČNÍ KURZ "TETOVÁNÍ" Akreditovaný MŠMT

 • - několika měsíční kurz
 • - zaměřený na umění, kreativitu, vlastní tvorbu, tetování, atd.
 • - výstupem je osvědčení s platností pro živnost

ABSOLVENT:

 • - zná základní informace o tetovacích materiálech a umí s nimi pracovat
 • - zná techniku míchání barev a vytváření odstínů
 • - umí pracovat s tetovacími strojky a jehlami
 • - má základy výtvarného umění a anatomie
 • - dokáže vytvořit vlastní design tetování

 

Po absolvování kurzu a úspěšného zakončení zkouškou obdrží absolvent osvědčení s platností pro živnost porušení integrity lidské kůže.

 

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ DO KURZU:

 • - střední vzdělání a min. výuční list v oboru kosmetička nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetika
 • - minimálně 18 let
 • - dobrý zdravotní stav
 • - zdravotní průkaz vydaný nejpozději 3 roky před nastoupením do kurzu (platný v potravinářství)
 • - způsobilost k právním úkonům
 • - bezúhonnost

 

Celková hodinová dotace: 644 hodin

Cena : 32.000,- (cena je smluvní)

 


 

SEMINÁŘE

 • Odborné školení pro zlepšení praktických dovedností.
 • - semináře jsou rozděleny do čtyř tématických bloků
 • - po jejich absolvování obdrží uchazeč certifikát (není to osvědčení o rekvalifikaci!!)
 • - podmínky pro účast na semináři......další nejsou stanoveny

 

 

S1 ZÁKLADY  KRESBY - ČERNOBÍLÁ

 • - úvod, kompozice, perspektiva, figura a anatomie
 • - světlo x stín
 • - praktická část

Cena  : 12.000,-

 

S2 ZÁKALDY MALBY- BARVA

 • - úvod, kompozice, perspektiva
 • - teorie barev
 • - techniky malby
 • - praktická část

Cena  : 12.000,-

 

S3 TECHNIKY ČERNOBÍLÁ

 • - černobílé tetování
 • - techniky, stínování
 • - příprava podkladů
 • - praktická část

Cena  : 12.000,-

 

S4 TECHNIKY BARVY

 • - barevné tetování
 • - techniky, stínování
 • - příprava podkladů
 • - praktická část

Cena  : 12.000,-

KAŽDÝ SEMINÁŘ JE NA 2-3 DNY.

CENA ZA VŠECHNY SEMINÁŘE CELKEM : 35.000,-