art

KURZY

REKVALIFIKAČNÍ KURZ “TETOVÁNÍ” Akreditovaný MŠMT

 • několika měsíční kurz
 • zaměřený na umění, kreativitu, vlastní tvorbu, tetování, atd.
 • výstupem je osvědčení s platností pro živnost

ABSOLVENT:

 • zná základní informace o tetovacích materiálech a umí s nimi pracovat
 • zná techniku míchání barev a vytváření odstínů
 • umí pracovat s tetovacími strojky a jehlami
 • má základy výtvarného umění a anatomie
 • dokáže vytvořit vlastní design tetování

Po absolvování kurzu a úspěšného zakončení zkouškou obdrží absolvent osvědčení s platností pro živnost porušení integrity lidské kůže.

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ DO KURZU:

 • střední vzdělání a min. výuční list v oboru kosmetička nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetika
 • minimálně 18 let
 • dobrý zdravotní stav
 • zdravotní průkaz vydaný nejpozději 3 roky před nastoupením do kurzu (platný v potravinářství)
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Celková hodinová dotace: 644 hodin

Cena : 32.000,- (cena je smluvní)

SEMINÁŘE

Odborné školení pro zlepšení praktických dovedností.

 • semináře jsou rozděleny do čtyř tematických bloků
 • po jejich absolvování obdrží uchazeč certifikát (není to osvědčení o rekvalifikaci!!)
 • podmínky pro účast na semináři……další nejsou stanoveny

S1 ZÁKLADY  KRESBY – ČERNOBÍLÁ

 • úvod, kompozice, perspektiva, figura a anatomie
 • světlo x stín
 • praktická část

Cena: 12.000,-

 

S2 ZÁKALDY MALBY- BARVA

 • úvod, kompozice, perspektiva
 • teorie barev
 • techniky malby
 • praktická část

Cena: 12.000,-

 

S3 TECHNIKY ČERNOBÍLÁ

 • černobílé tetování
 • techniky, stínování
 • příprava podkladů
 • praktická část

Cena  : 12.000,-

 

S4 TECHNIKY BARVY

 • barevné tetování
 • techniky, stínování
 • příprava podkladů
 • praktická část

Cena: 12.000,-

KAŽDÝ SEMINÁŘ JE NA 2-3 DNY.
CENA ZA VŠECHNY SEMINÁŘE CELKEM : 35.000,-

Telefon

+420 775 155 105

E-mail

ourfuturetattoo@gmail.com

Language »